Akredytacje


LECO Corporation stara się konsekwentnie dostarczać klientom produkty, usługi i wsparcie najwyższej jakości. Obejmuje to zobowiązanie do spełnienia lub przekroczenia światowych standardów określonych przez niektóre z najważniejszych organizacji naukowych i kontroli jakości na całym świecie. Współpracując z tymi organizacjami, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom zwiększone zaufanie i niezawodność, z których znane są produkty LECO.

 LECO Corporation stosuje System Zarządzania Jakością certyfikowany przez HSB, który jest zgodny z wymaganiami ISO 9001: 2015 dla następującego zakresu:

Projektowanie, rozwój, produkcja, dystrybucja, sprzedaż, serwis i wsparcie instrumentów analitycznych, sprzętu metalograficznego i optycznego, ceramiki technicznej i powiązanych akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych.

Certyfikat ISO9001-2015 na 2020 rok (PDF)


Nasz dział serwisu optycznego oferuje serwis i naprawy zarówno w terenie, jak i we własnym zakresie we wszystkich naszych systemach do pomiaru twardości, w mikroskopach i metalografach. Usługi obejmują konserwację zapobiegawczą, dostosowanie, regulację i naprawy. Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów serwisowych służy radą i odpowiedziami na pytania dotyczące użytkowania instrumentów i wymagań różnych norm.

Kalibracje przeprowadzane przez nasz serwis optyczny są zgodne z wymaganiami normy ISO 17025 i obowiązującymi normami ASTM. Departament jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoryjnej (A2LA) pod numerem certyfikatu 1845.01.

Zakres tej akredytacji obejmuje kalibrację: Twardościomierze typu Rockwell, twardościomierze i systemy Knoopa i Vickersa; siatki metalograficzne/mikroskopowe; systemy pomiarowe wideo i analizy obrazu; i optyczne mikrometry stolikowe (skale liniowe).

Certyfikat i zakres akredytacji (PDF)


Nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów ds. testów służy radą i odpowiedziami na pytania dotyczące użytkowania instrumentu i wymagań różnych norm.

Testy przeprowadzane przez nasze laboratorium usług technicznych są zgodne z wymogami normy ISO 17025: 2017 i obowiązującymi normami ASTM. Departament jest akredytowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoryjnej (A2LA) pod numerem certyfikatu 3285.01.

Zakres tej akredytacji obejmuje badanie materiałów odniesienia do spalania (węgiel/siarka, węgiel/wodór/azot, rtęć), instrumenty do fuzji w gazie obojętnym (tlen/azot/wodór), topliwość popiołu (temperatura topnienia), wartość opałowa brutto, oraz analiza termograwimetryczna (wilgoć/materia lotna / popiół, LOI).

Certyfikat i zakres akredytacji (PDF)


LECO jest akredytowanym producentem materiałów referencyjnych, zgodnie z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO/IEC 17025: 2017 i 17034: 2016. Firma LECO jest akredytowana przez A2LA pod numerem certyfikatu 3285.02.

Ta akredytacja zapewnia klientom większą pewność, że materiały referencyjne są wytwarzane zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi i wymaganiami systemu zarządzania i są odpowiedniej jakości. Zakres tej akredytacji obejmuje nieorganiczne materiały referencyjne, w tym żelazo i metale nieżelazne, rudy i minerały oraz organiczne materiały odniesienia, w tym paliwa stałe (węgiel i koks), produkty naftowe (paliwa i smary) oraz materiały środowiskowe (gleby, materiał roślinny, popiół) dla składu pierwiastkowego węgla, siarki, tlenu, azotu, wodoru i rtęci poprzez spalanie lub stopienie gazu obojętnego. Zakres tej akredytacji obejmuje również organiczne materiały referencyjne, w tym paliwa stałe (węgiel i koks), produkty ropopochodne (paliwa i smary) oraz materiały środowiskowe (gleby, popiół) pod względem wartości opałowej, substancji lotnych, popiołu oraz składu LOI jak i również kalorymetrii oraz analiz termograwimetrycznych.

Certyfikat i zakres akredytacji (PDF)

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software