Comprehensive Characterization of Household Dust Samples Using a Multi-Mode Source, Enhanced Chromatographic Resolution, and High-Resolution Mass Spectrometry

Prezentacja w ASMS 2021
Powiązane produkty
Multi-Mode Source

Multi-Mode Source™ – źródło jonów w spektrometrze mas sprzężonym z chromatografią gazową

Pegasus GC-HRT 4D

GCxGC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości