Powiązane produkty
Multi-Mode Source

Multi-Mode Source™ – źródło jonów w spektrometrze mas sprzężonym z chromatografią gazową

Pegasus GC-HRT

GC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości

Pegasus GC-HRT 4D

GCxGC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości