GCxGC Analysis Workflow with ChromaTOF Tile

Small time savings throughout the workflow can add up to big savings. See aroma and flavor examples of how automated sample prep and elevated Time-of-Flight Mass Spectrometry (TOFMS) analysis, followed by software solutions to compare and evaluate data and results, can save your lab time and resources. Uzyskaj dostęp do tego zasobu
Linia produktów
Stosowne techniki
Typ dokumentu
Powiązane produkty
ChromaTOF Tile

Analiza danych GCxGC-TOFMS: Przekształć uzyskane dane w informację chemiczną