26 sierpnia 2020

Sprawdź, co zawiera żywność // E-seminaria dotyczące bezpieczeństwa żywności, udostępniane na żądanie

Sprawdź, co zawiera żywność

Na ile efektywny jest twój proces analizy próbek żywności? Czy otrzymujesz kompletną analizę próbek? Przekonaj się, jak LECO zwiększa możliwości analizy próbek żywności biorąc udział w serii seminariów online.


Zautomatyzowane termograwimetryczne metody oznaczania zawartości wilgoci oraz popiołu w mące
Oficjalna metoda AOAC (925.10) dla oznaczań zawartości wilgoci w mące za pośrednictwem metody utraty masy dla próbki w piecu. Oficjalna metoda AOAC (923.03) dla oznaczań zawartości popiołu za pośrednictwem metody utraty masy dla próbki w piecu. Dowiedz się od Jefferya Gasta, w jaki sposób analizator termograwimetryczny do oznaczania zawartości wilgoci, może spełnić wymogi oficjalnych metod AOAC dotyczące temperatur pieca oraz przepływów powietrza, a jednocześnie skrócić czas pracy analiz, zwiększając wydajność laboratorium.

Instrument: TGA801
Prezentuje: Jeffery Gast, LECO Corporation
OBEJRZYJ SEMINARIUM NA ŻĄDANIE


Zautomatyzowane termograwimetryczne metody oznaczania zawartości wilgoci w produktach mięsnych oraz spożywcznych
Jedną z najczęstszych metod oznaczania zawartości wilgoci jest ręczne suszenie próbki w piecu przepłukiwanym powietrznym zgodne z metodą AOAC dla oznaczań wilgoci w mięsie (950.46). Lloyd Allen opowie, w jaki sposób analizator termograwimetryczny TGM800, spełnia wymagania oficjalnej metody AOAC dotyczące masy próbki, temperatury pieca i przepływu powietrza, jednocześnie skracając czas jak i zwiększając dokładność analiz.

Instrument: TGM800
Prezentuje: Lloyd Allen, LECO Corporation
OBEJRZYJ SEMINARIUM NA ŻĄDANIE


Optymalizacja metod oznaczania niskich zawartości azotu/białka w żywności
Metody oznaczania zawartości azotu/białka w żywności oparte na spalaniu zyskują coraz większą popularność ze względu na krótki czas analizy, łatwość wykonania oraz większe bezpieczeństwo. Próbki o niskiej zawartości poziomu azotu stanowią wyzwanie pod względem analizy ze względu na właściwości próbki i ograniczenia metody. Lloyd Allen z firmy LECO przedstawi sposoby optymalizacji metod oznaczania niskiego poziomu azotu za pomocą analizatorów do spalania.

Instrumenty: FP928, FP828
Prezentuje: Lloyd Allen, LECO Corporation
OBEJRZYJ SEMINARIUM NA ŻĄDANIE


Bezpieczeństwo żywności: Podróż poza MOSH i MOAH w oznaczaniu żywności
Obecna metoda analityczna do ilościowego oznaczania węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, MOSH) i węglowodorów aromatycznych pochodzenia mineralnego (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, MOAH) to LC-GC-FID, ale uzyskany profil chromatograficzny zbyt często jest garbem nierozpuszczonych substancji. Tymczasem GCxGC-TOFMS/FID jest najbardziej obiecującym rozwiązaniem do szczegółowego charakteryzowania MOSH i MOAH oraz wykrywania markerów, które mogą pomóc w identyfikacji i oddziaływaniu na źródło zanieczyszczenia. Giorgia Purcaro przedstawi wyzwania związane z analizą MOSH/MOAH i opowie o tym, co dodanie analizy GCxGC-TOFMS do procesu może dać przy uzyskiwaniu wyników.

Instrumenty:Pegasus® BT 4D, GCxGC ECD/FID
Prezentuje: Giorgia Purcaro, University of Liege
OBEJRZYJ SEMINARIUM NA ŻĄDANIE


Zastosowanie dwuwymiarowej chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas do analizy pozostałości pestycydów w produktach spożywczych
Czeski Urząd Kontroli Rolnictwa i Żywności stosuje GCxGC-TOFMS do analizy pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego od 2005 roku. Radim Stepan opowie o postępach w instrumentach i analizach, które wykorzystali do analizy pozostałości pestycydów we współpracy z Uniwersytetem Chemii i Technologii w Pradze.

Instrumenty: Pegasus® BT 4D, GCxGC ECD/FID
Prezentuje: Radim Stepan, Czeska Agencja Kontroli Żywności i Rolnictwa
OBEJRZYJ SEMINARIUM NA ŻĄDANIE

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software