GCxGC-ECD/FID | Pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa + detektory ECD lub FID | LECO

GC×GC ECD/FID
Pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa + detektory ECD lub FID


System GC×GC firmy LECO z detektorem wychwytu elektronów lub detektorem płomieniowo-jonizacyjnym zapewnia doskonały rozdział związków, a w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem ChromaTOF®, zwiększa wydajność analiz złożonych próbek, dla których analiza za pomocą standardowych metod chromatograficznych jest niewystarczająca. Stanowi idealne narzędzie do codziennej kontroli jakości oraz dla potrzeb produkcyjnych. System GC×GC to rozwiązanie korzystne cenowo, niezbędne do osiągnięcia wiarygodnych wyników.
 

 

Funkcje oprogramowania

  • Zwiększona moc separacji do kompleksowej analizy próbek
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie oparte na ChromaTOF® zapewnia funkcje przetwarzania i raportowania w ramach jednego pakietu
  • Funkcja oprogramowania do klasyfikacji upraszcza identyfikację komponentów
  • Dostępne modele z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i detektorem wychwytywania elektronów (ECD)
  • Dostępny modulator bez kriogenów eliminuje potrzebę stosowania pojemników Dewara na LN2 

W analizie GC związki chemiczne są rozdzielane przez ich oddziaływanie z fazą stałą w kolumnie GC. Czasami jednak separacja nie jest wystarczająca do zapewnienia identyfikacji i/lub kwantyfikacji wszystkich związków. W wielu sytuacjach związanych z prostą analizą próbki niemożność rozdzielenia dwóch związków w kolumnie GC za pomocą jednej fazy stałej można rozwiązać przez zastosowanie innej kolumny o innej fazie stałej. Jednak gdy próbki stają się bardziej złożone, proste zastąpienie jednej chromatograficznej fazy stałej inną, może skutkować poprawą separacji niektórych związków i utratą separacji innych. W tej sytuacji wymagana jest połączona separacja zapewniana przez każdą z dwóch faz stałych. W przeciwieństwie do technik takich jak „heart-cutting”,dwuwymiarowa chromatografia gazowa (GC×GC) zapewnia doskonałą rozdzielczość chromatograficzną w całym obszarze próbki.

W dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GC×GC) cały analit przechodzi z pierwszej kolumny do drugiej. Związki emitowane z pierwszej kolumny chromatograficznej są przechwytywane, a następnie systematyczne wprowadzanie do drugiej kolumny w celu uzyskania drugiej separacji. Aby zachować rozdzielczość chromatograficzną uzyskaną z pierwszej separacji, druga separacja ortogonalna musi nastąpić szybko. Dlatego ważne jest, aby związki szybko wprowadzać do tej kolumny w wąskim paśmie chromatograficznym. W systemie LECO GCxGC osiąga się to przez kriogeniczną modulację dwustopniową. Przy modulacji kriogenicznej związki emitowane z pierwszej kolumny chromatograficznej są przechwytywane w wąskiej strefie w kolumnie, gdy przechodzą przez modulator. Gdy strefa ta jest szybko ogrzewana, przechwycone związki przechodzą do drugiej kolumny chromatograficznej jako wąskie pasmo, umożliwiając najwyższą możliwą rozdzielczość w drugiej separacji.

LECO oferuje teraz. W celu właściwego wychwytywania i modulowania analitów bardziej lotnych niż n-oktan (C8 n-alkan) wymagane są najniższe osiągalne temperatury modulacji. Osiągnięcie tych niskich temperatur wymaga zastosowania kriogenu, takiego jak ciekły azot (LN2). Modulator LECO LN2 umożliwia modulowanie tych lotnych analitów. Jednak korzystanie z pojemników z LN2 i ich obsługa w laboratorium mogą stanowić przeszkodę dla wydajności. Modulator bez materiałów eksploatacyjnych jest zatem doskonałym wyborem dla laboratoriów, które nie chcą obsługiwać pojemników z LN2 i które nie wymagają modulacji lotnych analitów.

« powrót do menu produktów

GC×GC ECD/FID Szczegóły

GC×GC ECD/FID

  • Modele
    1. GCxGC z modulatorem termicznym chłodzonym LN2

    1. GC×GC z modulatorem bez materiałów eksploatacyjnych

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software