GDS900 nagłówek

GDS900

Spektrometr emisji atomowej z jarzeniowym źródłem wzbudzenia

Nasz spektrometr emisji atomowej z jarzeniowym źródłem wzbudzenia GDS900 oferuje najnowocześniejszą technologię do rutynowego oznaczania pierwiastków w większości przewodzących matryc stałych. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie Cornerstone® zostało wprowadzone na platformę w celu zwiększenia użyteczności, uproszczenia raportowania i skrócenia analizy — oszczędzając czas w laboratorium.

 • Jarzeniowe źródło wzbudzenia ma wiele zalet, w tym:
  • Proste, liniowe kalibracje w porównaniu do innych źródeł
  • Kontrolowane wzbudzenie, które występuje z dala od powierzchni próbki
  • Zmniejszone zużycie materiału referencyjnego
 • System wykrywania zapewnia stabilność, elastyczność i wydajność
  • Objęcie pełnej długości fali od 160 nm do 460 nm
  • Rozdzielczość50 pm (0,050 nm), aby rozróżnić nawet najbardziej złożone cechy widm masowych
 • Automatyczne czyszczenie między próbkami oszczędza czas, minimalizuje efekty matrycy, co zwiększa precyzję

Zastosowania:

Spektometr GDS900 jest idealny do następujących zastosowań:: materiały — stal, żelazo (w tym odlew), aluminium, miedź, cynk, nikiel, kobalt, wolfram i tytan.

Spektrometr emisyjny z jarzeniowym źródłem wzbudzenia (GDS) wykorzystuje analityczną metodę bezpośredniego oznaczania składu pierwiastkowego próbek stałych. Przygotowana płaska próbka jest montowana na źródle wzbudzenia jarzeniowego, źródło jest wyjmowane i ponownie wypełniane argonem. Pomiędzy próbką (katodą) a uziemionym elektrycznie korpusem lampy (anodą) stosowane jest stałe pole elektryczne. Warunki te powodują spontaniczne tworzenie stabilnego, samowystarczalnego wzbudzenia, które nazywa się wyładowaniem jarzeniowym. Zastosowane natężenie prądu jest regulowane przez zasilacz, a napięcie lampy utrzymywane na stałym poziomie przez regulację ciśnienia argonu. Natychmiast po wytworzeniu plazmy powstające w niej jony gazu obojętnego są przyspieszane przez pole elektryczne w kierunku próbki (katody). W procesie zwanym rozpylaniem katodowym energia kinetyczna jest przenoszona z jonów gazu obojętnego do atomów na powierzchni próbki, co powoduje emisję niektórych z tych atomów powierzchniowych do plazmy.
 
Atomy w plazmie podlegają niesprężystym zderzeniom z elektronami energetycznymi lub metastabilnymi atomami argonu. Energia przenoszona przez takie zderzenia powoduje, że rozpylone atomy stają się elektrycznie wzbudzone. Wzbudzone atomy szybko wracają do niższego poziomu energetycznego, emitując fotony. Długość fali każdego fotonu jest określona przez konfigurację elektronów atomu, z którego został wyemitowany. Ponieważ każdy pierwiastek ma unikalną konfigurację elektronów, można go zidentyfikować na podstawie jego unikalnej sygnatury spektrochemicznej lub widma emisyjnego.
 
Spektrometr służy do pomiaru sygnałów emisji ze wzbudzenia jarzeniowego. Aby media w spektrometrze były przezroczyste dla światła ultrafioletowego (160–460 nm), cały układ optyczny jest oczyszczany argonem. Światłoczułe matryce CCD są umieszczone w płaszczyźnie ogniskowej w taki sposób, że rejestrowane jest pełne spektrum emisji od 160 do 460 nm. Matryce CCD przekształcają widmo w sygnał elektryczny, który jest digitalizowany i przetwarzany w celu usunięcia sygnału ciemnego prądu, znormalizowania reakcji pikseli, rozszerzenia zakresu dynamicznego i wyeliminowania pikselizacji. Ponieważ liczba fotonów emitowanych przez każdy pierwiastek jest proporcjonalna do jego względnego stężenia w próbce, stężenia analitu można wywnioskować przez kalibrację z referencyjnymi próbkami o znanym składzie.
« powrót do menu produktów

GDS900 Szczegóły

GDS900

 • Modele
  1. GDS900DCBO - GDS900 do masowej analizy elementarnej (160 do 460 nm)

  1. GDS900DCEXBO - GDS900 do masowej analizy elementarnej z rozszerzonym zakresem długości fali (160 do 850 nm)

 • Opcje
  1. Zintegrowany blat lub mobilna stacja robocza

  1. Spektrometr przedłużający zwiększa spektrum od 460 do 850 nm

  1. Obudowa tłumiąca dźwięk pompy próżniowej

 • Wybrane zastosowania
  Stale niskostopowe
 • Publikacje dotyczące produktu
  GDS900
 • Materiały Eksploatacyjne


Więcej w tej kategorii: « GDS850
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software