TGA801 | Analizator termograwimetryczny | LECO

Analizator termograwimetryczny TGA801
Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych, popiołu oraz strat prażenia


Analizator TGA801 zachowuje podstawowe możliwości i niezawodność poprzednich generacji instrumentów LECO TGA, zapewniając jednocześnie nowatorskie rozwiązania w zakresie wydajności i niezawodności. Nowoczesny sprzęt w połączeniu z platformą programową z ekranem dotykowym i solidną konstrukcją zapewnia dokładną, precyzyjną analizę termograwimetryczną komponentów — wilgoci, popiołu, części lotnych i LOI w różnych materiałach organicznych, nieorganicznych i syntetycznych. TGA801 ma zastosowanie w wielu branżach, w tym dla węgla, cementu, katalizatorów, żywności i pasz.

Analiza makro termograwimetryczna (nominalnie 1 g) zastępuje powolne, pracochłonne, tradycyjne ręczne techniki, które wymagają ważenia kilkukrotnie wielu próbek oraz ich przenoszenia. Elastyczne możliwości ustawienia metod, automatyzacja i możliwości sprzętowe zapewniają zautomatyzowany proces analizy, wymagając jedynie ręcznego pomiaru początkowej masy próbki.

Zdalne oprogramowanie Cornerstone Mobile na bieżąco informuje użytkownika ze pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera PC o postępie analizy partii, wydajności oraz statusie analizy.

 • Zautomatyzowana analiza do 19 próbek w celu zwiększenia przepustowości.
 • Automatyczne rozpoznawanie punktu końcowego na podstawie stałości masy próbki
 • Stabilne i precyzyjne pomiary masy w całym cyklu analizy z wykorzystaniem zintegrowanego, izolowanego termicznie wagi 0,0001 g o małym dryfcie.
 • Precyzyjne zwiększanie temperatury pieca i kontrola wartości zadanej zapewniają doskonałą dokładność ustawienia temperatury z przekroczeniem niskiej temperatury
 • Obracanie sekwencji automatyzacji zapewnia równomierną ekspozycję wszystkich próbek na warunki panujące w piecu
 • Zautomatyzowana kontrola atmosfery pieca i przepływów gazu (powietrza, azotu lub tlenu)
 • Elastyczne ustawienia metod umożliwiają konfigurację systemu naśladującą wymagania klasycznej metody grawimetrycznej

Zastosowania:

Analizator TGA801 jest idealny do następujących zastosowań:: węgiel i koks, pozostałości po spalaniu, materiały z biomasy, materiały katalityczne, gleby i rudy, ceramika, gips i materiały budowlane, uwodnione wapno i cement, mąki i produkty mielone, pasze, żywice i polimery

Analizator termograwimetryczny TGA801 określa utratę masy, w tym wilgoć, popiół, zawartość substancji lotnych i ubytek w prażeniu (LOI), w różnych materiałach organicznych, nieorganicznych i syntetycznych. Zmiana masy jest mierzona jako funkcja temperatury, gdy próbki są poddawane programowi temperaturowemu w środowisku kontrolowanym przez atmosferę. Konstrukcja pieca do wielu próbek pozwala na jednoczesną analizę do 19 próbek.

Analiza rozpoczyna się po zarejestrowaniu próbek i załadowaniu pustych tygli do karuzeli na próbki. Po automatycznym zarejestrowaniu ciężaru pustego tygla użytkownik jest proszony o załadowanie próbek. Po załadowaniu są rejestrowane masy próbek i rozpoczyna się program temperaturowy pieca określony dla metody. Jeden z trzech gazów analitycznych (powietrze, N2 lub O2) jest używany do kontrolowania atmosfery wewnątrz pieca w trakcie analizy. Temperaturę, tempo jej wzrostu, atmosferę i czas trwania (stały czas lub stała masa) można wybrać dla każdego etapu metody. Stopnie dla wilgoci, zawartości lotnej i popiołu są wykorzystywane najczęściej i dostępne jako wstępnie ustawione etapy metody.

Zmiana masy każdej próbki jest sekwencyjnie monitorowana podczas analizy. Tygle są automatycznie indeksowane do pozycji powyżej i obniżane na cokół wagi, na którym zapisywane są masy próbek. Procentowa zmiana masy jest zazwyczaj zgłaszana na końcu każdego etapu; chociaż dla danej metody użytkownik może określić alternatywne i dodatkowe obliczenia.

Zewnętrzny komputer PC z oprogramowaniem LECO Cornerstone® zarządza wszystkimi obliczeniami ilościowymi i zapisuje dane.

« powrót do menu produktów

TGA801 Szczegóły

TGA801

 • Modele
  1. Analizator termograwimetryczny TGA801 

  1. Wersja dwupiecowa TGA801 

Media

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software