Dokumenty zgodności LECO


W 2014 r. firma LECO zwiększyła swoje zaangażowanie w przestrzeganie przepisów krajowych i globalnych poprzez opracowanie dedykowanego zespołu ds. zgodności. Zespół ten jest odpowiedzialny za ustalanie wytycznych i formułowanie zaleceń w celu zapewnienia, że nasze produkty i procesy biznesowe spełniają lub przewyższają wszystkie krajowe i międzynarodowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracowników, klientów i środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Na tej stronie można znaleźć oświadczenia i informacje dotyczące wielu wymaganych kwestii; w celu uzyskania informacji nieuwzględnionych poniżej prosimy o kontakt z Raghu Murthy, dyrektorem ds. zgodności, pod adresem Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, aby go zobaczyć. lub 269-985-5724.

Aby przeszukać naszą internetową bazę danych SDS, kliknij tutaj.

Oświadczenie WEEE Symbol WEEE W 2002 r. Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Głównym celem dyrektywy jest zapewnienie osobnego zbierania i przetwarzania WEEE. Sprzęt WEEE może zawierać niebezpieczne substancje, które nie powinny znaleźć się w (ludzkim) środowisku, ponieważ mogą mieć szkodliwy wpływ. Ponadto sprzęt WEEE jest ogromnym źródłem surowców. Ze względu na stale rosnący na świecie popyt na nowy sprzęt i stale malejącą ilość surowców w przyrodzie, dopuszczenie do marnowania tego potencjalnego źródła takich materiałów jest niedopuszczalne. Jeśli sprzęt jest zbierany osobno, można go poddać recyklingowi, a nawet 85 do 90% sprzętu można ponownie wykorzystać jako nowy materiał, oszczędzając wykorzystanie pierwotnych surowców i energię do ich wytworzenia. Oddzielne zbieranie i przetwarzanie sprzętu WEEE zmniejszy również emisję CO2. Z tych powodów LECO oczekuje, że użytkownicy końcowi będą utylizować materiał w sposób przyjazny dla środowiska poprzez oddzielne zbieranie i przetwarzanie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznaczony poniższym symbolem „przekreślony kosz na śmieci”, wskazującym, że użytkownik powinien usunąć go do śmieci osobno od innych rodzajów odpadów. Użytkownicy końcowi powinni skontaktować się ze swoim sprzedawcą/dystrybutorem lub naszą firmą w sprawie opcji usuwania, zbiórki i recyklingu w swoim kraju.
Polityka zapobiegająca niewolnictwu i handlowi ludźmi w stycznia 2012, stan Kalifornia uchwalił ustawę California Transparency in Supply Chains Act w 2010 r. (SB657). Ustawa wymaga, aby producenci prowadzący działalność w Kalifornii ujawniali wszelkie swoje starania dotyczące zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi w swoim łańcuchu dostaw. LECO Corporation w pełni popiera wysiłki Kalifornii mające na celu wdrożenie etycznych praktyk pracy i ochronę praw człowieka. LECO zobowiązuje się do utrzymywania wysokich standardów etycznych wśród członków swojego łańcucha dostaw i nie akceptuje nielegalnych lub nieetycznych działań w dowolnym miejscu na świecie. LECO oczekuje, że nasi dostawcy będą prowadzić działalność w podobny sposób z zachowaniem tych samych wysokich standardów. Dostawcy, którzy chcą prowadzić interesy z LECO, muszą wyrazić zgodę na nasze warunki, w tym na tę politykę korporacyjną dotyczącą zapobiegania niewolnictwu i handlowi ludźmi. Dzięki podejściu opartemu na ryzyku LECO zidentyfikuje dostawców, którzy mogą być bardziej narażeni na problemy związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka. Dostawcy wysokiego ryzyka mogą być zobowiązani do opracowania planu działań naprawczych przed nawiązaniem współpracy z LECO. Według uznania LECO członkowie naszego łańcucha dostaw podlegają niezapowiedzianemu procesowi audytu, aby upewnić się, że nadal nie angażują się w praktyki biznesowe, które są moralnie, etycznie lub prawnie wątpliwe. W razie potrzeby LECO zapewnia szkolenia dla tych pracowników, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie łańcuchem dostaw. Pracownicy są szkoleni w zakresie identyfikowania i łagodzenia problemów, ryzyka i problemów w łańcuchu dostaw. Pracownicy LECO są zobowiązani do zrozumienia i przestrzegania naszych zasad biznesowych, a LECO zastrzega sobie prawo do podjęcia działań dyscyplinarnych wobec każdego pracownika, który naruszy te warunki.

Instrumenty LECO zgodne z unijną dyrektywą RoHS wymieniono poniżej.

Instrument Numer seryjny (jeśli dotyczy)
Tylko modele 628 C/H/N*
*Opcjonalny moduł tlenowy niezgodny z wymogami
Numer seryjny 16979 i nowsze
Seria 828 Numer seryjny 19991 i nowsze
Seria 832, w tym wersja zautomatyzowana  Numer seryjny 16281 i nowsze
Seria 928 (tylko CN928, FP928) Numer seryjny 17969 i nowsze
AC500 Numer seryjny 16956 i nowsze
AC600 Numer seryjny 16948 i nowsze
AF700 Numer seryjny 17234 i nowsze
AMH43 Numer seryjny XMS8165 i nowsze
Numer seryjny FMS1049 i nowsze
AMH55 Numer seryjny FMS1030 i nowsze
CF10 Numer seryjny 15100 i nowsze
Seria CS744 Numer seryjny 16887 i nowsze
Seria CS844 Numer seryjny 16978 i nowsze
DH603 Numer seryjny 18072 i nowsze
GCxGC FID Numer seryjny 16934 i nowsze
GDS900 Numer seryjny 18293 i nowsze
Seria MSX Numer seryjny — różne
MX400 Numer seryjny 24137 i nowsze
Seria ON736 Numer seryjny 16889 i nowsze
Seria ONH836 Numer seryjny 17130 i nowsze
O836Si Numer seryjny 17130 i nowsze
Pegasus BT Numer seryjny 16886 i nowsze
Pegasus BT2 Numer seryjny 20251 i nowsze
Pegasus BT 4D Numer seryjny 20251 i nowsze
Pegasus GC-HRT Numer seryjny 16934 i nowsze
Pegasus GC-HRT+/ Pegasus GC-HRT+ 4D Numer seryjny 24557 i nowsze
Pegasus HT-C Numer seryjny 14666 i nowsze
Pegasus 4D-C Numer seryjny 16942 i nowsze
PX300 Numer seryjny 17718 i nowsze
PX400 Numer seryjny 16507 i nowsze
PX500 Numer seryjny 17262 i nowsze
PR36 Numer seryjny PR30323 i nowsze
RC612 Numer seryjny 16893 i nowsze
RHEN602 Numer seryjny 16982 i nowsze
ROSi600 Numer seryjny 13025 i nowsze
SX100 Numer seryjny SX10003
TF4 Numer seryjny 15643 i nowsze
TGA701 Numer seryjny 16941 i nowsze
TGA801 Numer seryjny 20256 i nowsze
TGM800 Numer seryjny 19459
Seria TruMac Numer seryjny 16930 i nowsze
Seria TruSpec Numer seryjny 18949 i nowsze
Obudowa pompy próżniowej Numer seryjny 22849 i nowsze

Aby wyświetlić nasze pełne oświadczenie o zgodności z RoHS, kliknij tutaj lub skontaktuj się tutaj Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, aby go zobaczyć., aby uzyskać więcej informacji.

Centrum testowania zgodności i bezechowa komora testowa. Możliwości testowe Centrum testowania zgodności LECO zapewniają zgodność instrumentów LECO z ogólnoświatowymi wymogami bezpieczeństwa produktów i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Testy EMC obejmują emisje promieniowane i przewodzenia, wyładowania elektrostatyczne, stany nieustalone linii elektroenergetycznej, uderzenia pioruna w pobliżu, odporność na przewodzenie fal radiowych i wiele innych zagadnień. Testy przeprowadzane są również w celu zapewnienia bezpieczeństwa instrumentów LECO przed porażeniem, wysoką temperaturą, ruchomymi częściami itp. Możliwość testowania na miejscu na wszystkich etapach rozwoju produktu pozwala LECO zagwarantować zgodność ze wszystkimi wymogami dotyczącymi sprzedaży na całym świecie, w tym z wymogami CE w Europie. Nasze Centrum testowania zgodności wydaje na żądanie certyfikaty Deklaracji Zgodności dla instrumentów testowanych w naszym zakładzie. Aby zamówić certyfikat, należy się skontaktować tutaj Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, aby go zobaczyć..
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software