Spektrometry mas

Produkty LECO z działu Separation Science uznawane są na całym świecie jako najbardziej zaawansowane technologie spektrometrii mas typu czasu przelotu i kompleksowej chromatografii.

Paradigm/Shift

Modulator Fill-Flush i splitter Shift

Pegasus BT GC-TOFMS

Benchtop GC Time-of-Flight Mass Spectrometer

Pegasus BTX

Spektrometr mas TOFMS o wysokiej czułości sprzężony z GC lub GCxGC

Pegasus GC-HRT

GC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości z technologią FFP

Pegasus BT GCxGC TOF-MS

Benchtop GC-MS with high-performance GCxGC modulation

Pegasus GC-HRT 4D

GC-MS o wysokiej rozdzielczości z modulacją GCxGC o wysokiej wydajności

QuadJet SD

System GCxGC z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

L-PAL3 GC Autosampler

Autoload samples on Gas Chromatography units

ChromaTOF

LECO's exclusive Time-of-Flight data processing software

ChromaTOF Tile

Oprogramowanie porównujące dane GCxGC

ChromaTOF Sync

Porównaj zestawy danych 1D-GCMS

Flux Flow Modulator

Diverting flow modulator for cost-effective GCxGC

Multi-Mode Source

Tryby EI, PCI, NCI, ECNI, wszystko w jednym źródle GCMS

Modulator termiczny QuadJet

Dwustopniowy modulator termiczny do GCxGC

ChromaTOF Identification Grading System

Comprehensive chemical library system

Simply GCxGC

Łatwa konfiguracja metod GCxGC