StayClean Ion Source: Changing the Filament

The StayClean Ion Source dramatically reduces system downtime. The only maintenance this source requires is periodic filament replacement. This video walks through the simple process of changing the filament.

Ten film jest dostępny na zewnętrznej stronie Vimeo. Jeśli się nie załaduje, możesz go zobaczyć tutaj.

Linia produktów
Typ dokumentu