Zatwierdzone Metody

Przyrządy LECO są zgodne z zatwierdzonymi
metodykami dla wielu organizacji.

Pobierz plik pdf </a >dotyczący tych zatwierdzonych metod lub kliknij poniższe łącza.

 

 

Metoda Instrumenty Składniki Materiały
46-30 FP928, FP828, FP628 Białko Płatki i produkty zbożowe
>Metoda Instrumenty Składniki Materiały
990.03 FP928, FP828, FP628 Surowe białko Karma dla zwierząt
992.15 FP928, FP828, FP628  Surowe białko Mięso, produkty mięsne i karmy dla zwierząt domowych
992.23 FP928, FP828, FP628 Surowe białko  Ziarna zbóż i produkty z nasion oleistych
993.13 FP928, FP828, FP628 Azot Nawóz
997.09 FP928, FP828, FP628 Azot/
Białko
Piwo, brzeczka i ziarno browarniane
(Białko ogółem według obliczeń)
2017.08 S832, moduł 628 S Siarka Nawóz
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
BA4E-93 FP928, FP828, FP628 Białko Nasiona roślin oleistych
BA4F-00 FP928, FP828, FP628 Białko Mączka sojowa
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
Spalanie FP928, FP828, FP628 Białko Materiały pomocnicze i zboża
Spalanie FP928, FP828, FP628 Białko Jęczmień
Spalanie FP928, FP828, FP628 Białko Piwo
Spalanie FP928, FP828, FP628
Białko Ziarno browarniane
Spalanie FP928, FP828, FP628 Białko Słód
Spalanie FP928, FP828, FP628 Białko Brzeczka
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
D1619 832 Series S Czerń węglowa
D7633 832 Series C Czerń węglowa
D7662 832 Series C Czerń węglowa Oleje surowcowe
D7679 832 Series S Czerń węglowa Oleje surowcowe
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
C1494-01 CS844/744,
ONH836/ON736
C, O, N Proszek azotku krzemu

 

Metoda Instrumenty Składniki Materiały
C1408 CS844/744 Węgiel (ogółem) Proszek i granulki tlenku uranu
C1457 RHEN602 Wodór Proszek i granulki tlenku uranu
D240 AC500 Wartość opałowa Paliwa węglowodorowe
D1552 S832, CHN628 S S Oleje i produkty naftowe
D1619 S832, CHN628 S S Czerń węglowa
D1857 AF700 Topliwość popiołu Popiół z węgla i koksu
D4239/Met. A S832, CHN628 S S Węgiel i koks
D4809 AC500 Wartość opałowa Paliwa węglowodorowe
D5016 S832, CHN628 S S Popiół z węgla i koksu
D5291 CHN628 C, H, N Olej
D5373/Met. A CHN628 C, H, N Węgiel
D5373/Met. B SC/C832 C Węgiel i koks
D5769 Pegasus BT Całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych Gotowa benzyna
D5865 AC500, AC600 Wartość opałowa Węgiel i koks
D7348 TGA701, TGA801 Straty prażenia (Loss on Ignition, LOI) Pozostałości po spalaniu
D7582 TGA701, TGA801 Bezpośrednie (wilgoć, związki lotne, 
i popiół)
Węgiel i koks
D7582,
  Sekcja 13.2.2
TGM800 Wilgoć Węgiel i koks
Metoda Instrumenty Tytuł
E10 LCB3100 Standardowa metoda badania twardości
materiałów metalowych w skali Brinella
E18 LR, LCR Standardowe metody badania twardości
materiałów metalowych w skali Rockwella
E92

LM, LV, LMV, AMH43,
AMH55, Bloki testowe

Standardowa metoda badania twardości
materiałów w skali Knoopa i Vickersa
E140 LM, LV, LR, LCR, LMV,
LCB3100
Standardowe tabele przeliczania twardości dla metali — zależności między twardością w skali Brinella, Vickersa, Rockwella, twardością powierzchniową, twardością w skali Knoopa i twardością skleroskopową

 

Metoda Instrumenty Składniki Materiały
E1019

CS844/744,
ONH836/ON736

C, S, N, O Stal, żelazo*, stopy niklu/kobaltu
E1409 ONH836/ON736 O, N Tytan i stopy tytanu
E1447 ONH836, RHEN602 H Tytan i stopy tytanu
E1569 ONH836/ON736 O Tantal
E1587 CS844/744,
ONH836/ON736
C, S, N, O Rafinowany nikiel
E1915 Seria CS844/744,
SC832
C, S Złoża rud metali i pokrewne materiały
(tj. odpady górnicze, skała płonna)
E1941  CS844/744  C  Metale ogniotrwałe i reaktywne
E2050  CS844/744  C  Proszki formierskie
E2575  ONH836/ON736  O  Miedź
E2792  RHEN602  H  Aluminium i stopy aluminium
E2994  GD-AES  Materiał wieloskładnikowy  Tytan i stopy tytanu

* ISO 4935 — Metoda siarkowa; ISO 9556 — Metoda węglowa

Metoda Instrumenty Tytuł
 E1951 BX, GX, SZ, SZX  Standardowy przewodnik dotyczący kalibracji siatek i powiększeń mikroskopu optycznego 

 

 

Metoda Instrumenty Składniki Materiały
A4.4M:2001 RC Seria (H2)O) Wilgoć Topniki spawalnicze i topniki otuliny elektrod
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
525.2 Pegasus BT Związki organiczne Woda pitna
8270 Pegasus BT SVOC Ciała stałe, gleba i woda
<div "headingten" class="card-header">
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
1928 AC500, AC600 Wartość opałowa Stałe paliwa mineralne
18611-2 FP928, FP828, CHN628 N Katalizator
19579 CHN628 S, S832 S Stałe paliwa mineralne
29541 CHN628 C, H, N Stałe paliwa mineralne
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
14891 FP928, FP828, FP628 Całkowita zawartość azotu/białka Mleko i produkty mleczne
16634 FP928, FP828, FP628 Całkowita zawartość azotu/białka Produkty spożywcze, nasiona roślin oleistych i pasze dla zwierząt
Metoda Instrumenty Tytuł
4545-2 LM, LMV Materiały metalowe -- Test twardości Knoopa -- Część 2: Weryfikacja i kalibracja maszyn testujących
6506-2 LCB3100 Materiały metalowe -- Test twardości Brinella -- Część 2: Weryfikacja i kalibracja maszyn testujących
6507-2 LM, LMV, LV Materiały metalowe -- Test twardości Vickersa -- Część 2: Weryfikacja i kalibracja maszyn testujących
6508-2 LR, LCR Materiały metalowe -- Test twardości Rockwella -- Część 2: Weryfikacja i kalibracja maszyn testujących
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
3690 DH603 H Spawanie łukowe stali ferrytycznej
4689-2/3  S844/744 S Rudy żelaza
4935 S844/744 S Stal i żelazo
7524 C844/744  C Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu
7526 S844/744  S Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu
9556 C844/744 C Stal i żelazo
9686 CS844/744  C, S Żelazo z bezpośredniej redukcji rud
9891 C844/744  C UO2)
10694 C844/744  C Gleba
10719 C844/744  C Żeliwa
10720 ONH836/ON763 N Stal i żelazo
11873 CS844/744  C, S Proszki metali kobaltowych
13902 S844/744  S Stal i żelazo
15349-2 C844/744  C Stal niestopowa
15350 CS844/744 C, S Stal i żelazo
15351 ONH836/ON736  N Stal i żelazo
17053  ONH836/ON736 O Stal i żelazo
19272 GDS C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti i Cu Stal niskostopowa
21614 C844/744  C UO2, (U, Gd)O2 oraz (U, Pu) O2</sub >
22963 ONH836/ON736 O Tytan i stopy tytanu
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
10694 SC832 C Gleba
13878 FP928, FP828, FP628 N Gleba
15178 CHN628 S, S832, CNS/NS928 S Gleba
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
11505 GDS Materiał wieloskładnikowy Ogólne procedury
14707 GDS Materiał wieloskładnikowy Wprowadzenie do użytkowania
16962 GDS Powłoki Zn/Al Materiały żelazne lub inne materiały metalowe
25138 GDS Folie z tlenku metalu Materiały wieloskładnikowe
Metoda Instrumenty Składniki Materiały
703 C844/744 C Katalizatory
864 S832DR S Materiały organiczne
i nieorganiczne
990 GCxGC FID Klasyfikacja typu
molekularnego
Próbki ropy
naftowej

Organizacje

Czy wiesz, że instrumenty LECO są zgodne z zatwierdzonymi metodami testowania następujących organizacji? Kliknij zdjęcia, aby dowiedzieć się więcej o tych organizacjach. (Pamiętaj, że opuścisz stronę LECO)

http://www.astm.org/index.shtml
</a >
http://www.aoac.org/</a >
</a >
http://www.aocs.org/</a >
</a >
http://www.asbcnet.org/</a >
</a >
http://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx</a >
</a >
http://www.usda.gov/usda/usdahome</a >

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software