Seria 828Oznaczanie zawartości węgla, wodoru, azotu i białka dla próbek makro metodą spalania

Dzięki nowoczesnej platformie oprogramowania CORNERSTONE wraz z ekranem dotykowym seria 828 pozwala z łatwością obsługiwać szeroką gamę aplikacji. Utrzymano główne możliwości poprzednich generacji instrumentów LECO służących do analizy próbek makro, a także wprowadzono kluczowe ulepszenia w zakresie wydajności, czasu pracy bez przestojów i niezawodności. Wszystkie modele serii 828 są kompatybilne z dodatkowym modułem S832, zapewniającym dokładne i szybkie oznaczanie zawartości siarki. Możliwość obsługi próbek makro w połączeniu z czasem cyklu wynoszącym zaledwie 2,8 minuty sprawia, że seria 828 jest idealnym instrumentem do różnorodnych zastosowań, a jednocześnie zapewnia wyjątkową wydajność analiz.

Ten film jest dostępny na zewnętrznej stronie Vimeo. Jeśli się nie załaduje, możesz go zobaczyć tutaj.

Zalety

 • Maksymalizacja wydajności dzięki niezrównanej przepustowości przy analizie próbek makro
 • Krótki czas cyklu, w modelach FP/CN wynoszący 2,8 minuty
 • Wydłużone okresy trwałości odczynników optymalizujące czas pracy bez przestojów
 • Łatwo dostępne obszary konserwacji skracające czas przestojów i czas wymagany do rutynowej konserwacji.
 • Wytrzymały automatyczny podajnik na 30 próbek, z możliwością rozszerzenia pojemności do 120 próbek, maksymalizujący wydajność laboratorium.
 • Ergonomiczna, zorientowana na operatora konstrukcja z zamontowanym na wysięgniku ekranem dotykowym
 • Zwiększona wydajność i niezawodność pieca dzięki rozwiązaniom umożliwiającym jego pracę bez odczynników

Zastosowania

Seria 828 jest idealna do następujących zastosowań: pasze, karmy dla zwierząt domowych, zboża i płatki zbożowe, produkty mielone, produkty fermentacji, mleczna serwatka i produkty serowe, gleby, osady, nawozy, tkanki roślinne, odpady i żywice, polimery, węgiel i koks, paliwa oraz materiały z biomasy, produkty oraz dodatki naftowe.

Zasada działania

Seria 828 oznacza zawartość azotu/białka, węgla/azotu lub węgla/wodoru/azotu w wielu organicznych matrycach – od żywności/pasz, po gleby i paliwa. System wykorzystuje technikę spalania próbki w pionowym piecu kwarcowym, zaprojektowanym do obsługi różnorodnych matryc przy krótkim czasie cyklu i wydłużonym okresie trwałości odczynników, zapewniając niezrównaną wydajność w połączeniu z doskonałym czasem pracy bez przestojów.

Aby rozpocząć analizę, próbka jest ważona w cynowej kapsułce lub zawijana w cynową folię i umieszczana w podajniku. W pełni zautomatyzowana sekwencja przenosi próbkę do szczelnej komory płuczącej, gdzie jest usuwany gaz atmosferyczny. Oczyszczona próbka jest automatycznie przenoszona do siatkowego tygla ceramicznego w piecu. Aby zapewnić pełne i szybkie spalanie (utlenianie) próbki, piec pracuje w środowisku czystego tlenu z jego dodatkowym strumieniem skierowanym bezpośrednio na próbkę przez lancę ceramiczną.

W przypadku modeli FP i CN828 gazy spalinowe są transportowane z pieca poprzez chłodnicę termoelektryczną, co zapewnia usuwanie wilgoci, a następnie gromadzone w zbiorniku balastowym. W modelu CHN828 gazy spalinowe są transportowane poprzez piec dopalający, zawierający odczynnik zapewniający usunięcie związków siarki ze strumienia gazów przed wejściem do zbiornika balastowego. Gazy równoważą się i mieszają w balaście, zanim ich reprezentatywna porcja zostanie wyekstrahowana i wprowadzona do przepływającego strumienia gazu obojętnego w celu przeprowadzenia analizy.

W zależności od modelu analizatora porcja gazu jest przenoszona do niedyspersyjnego detektora w podczerwieni (NDIR) w celu oznaczenia zawartości węgla (w postaci dwutlenku węgla) i siarki (w postaci dwutlenku siarki) oraz do detektora termoprzewodnościowego (TC) w celu oznaczenia zawartości azotu (N2). W modelu CHN828 analit jest kierowany do detektora H2O (NDIR) w celu oznaczenia zawartości wodoru. W przeciwieństwie do detektorów NDIR, detektory TC są chemicznie niespecyficzne, dlatego zastosowano szereg odczynników i skruberów, aby zapewnić ilościowe oznaczenie zawartości N2 bez interferencji chemicznej. Ogrzewana rura redukcyjna, wypełniona miedzią, służy do konwersji tlenków azotu (NOx<) do N2 oraz usuwania nadmiaru tlenu. Dwutlenek węgla (CO2) jest usuwany przez LECOSORB, a para wodna (H2O) przez Anhydrone. Staranne sekwencjonowanie analiz zapewnia maksymalną przepustowość, dzięki umożliwieniu ładowania kolejnej próbki w trakcie kwantyfikacji porcji gazów z próbki poprzedniej. W analizatorze serii 828 jest dostępnych wiele funkcji diagnostycznych. Liczne przetworniki ciśnienia (PT) umożliwiają kontrolę szczelności poszczególnych segmentów układu.

Modele
 • FP828
  • Analizator zawartości azotu i białka
 • FP828P
  • Analizator zawartości azotu i białka
 • CN828
  • Analizator zawartości węgla i azotu
 • CNH828
  • Analizator zawartości węgla, wodoru i azotu
Opcje
 • Rozszerzenie S832 do oznaczania siarki
 • Cornerstone Mobile
 • SmartLine Remote Diagnostics
 • Monitor z ekranem dotykowym zamontowany na wysięgniku
 • Zestaw poprawiający dokładność i funkcjonalność
Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.