Seria 836Analiza elementarna - oznaczanie zawartości tlenu, azotu i wodoru

Analizator elementarny ONH836 tlenu/azotu/wodoru jest przeznaczony do szerokiego zakresu pomiarów zawartości tlenu, azotu i wodoru w materiałach nieorganicznych, stopach żelaza i metali nieżelaznych oraz materiałach ogniotrwałych z wykorzystaniem techniki stopienia próbki w gazie obojętnym. Automatyzacja i intuicyjne oprogramowanie Cornerstone wraz z ekranem dotykowym zapewniają wydajną pracę, a solidna konstrukcja niezawodność.

Ten film jest dostępny na zewnętrznej stronie Vimeo. Jeśli się nie załaduje, możesz go zobaczyć tutaj.

Zalety

 • Obszar ładowania próbek upraszczający rutynową konserwację i minimalizujący zanieczyszczenie atmosfery
 • Trzy detektory IR do oznaczania zawartości tlenu o najszerszym w branży zakresie
 • Zwiększona produktywność laboratorium dzięki opcjom automatyzacji
  • autocleaner minimalizujący potrzebę ręcznego czyszczenia między analizami
  • 20-pozycyjny podajnik do tygli i próbek
 • Interfejs z ekranem dotykowym zamontowanym na wysięgniku zapewniający lepszą ergonomię i intuicyjną obsługę
 • Najnowocześniejsze detektory – tlenu w podczerwieni (IR) oraz azotu oparty o zmiany przewodności cieplnej (TC) – bez ruchomych części i ręcznej regulacji
 • Poprawiona stabilność detektora TC
  • dołączany puryfikator gazu nośnego OMI-2
  • opatentowana, dynamiczna kompensacja przepływu

Instrumenty pochodne specjalnego przeznaczenia

Model H836EN

 • Wysoka precyzja analizy niskiego poziomu wodoru w aluminium; obsługiwane są również żelazo, tytan i inne rodzaje stopów
 • Wsparcie programowe dla profili ze stopniową regulacją temperatury, wspierające specjację powierzchniowego i całkowitego wodoru w aluminium
 • W modelu EN mechanizm ładowania, górna elektroda i tygle są zaprojektowane do obsługi większych odważek o niskiej zawartości H2, takich jak próbki aluminium lub zubożonego uranu
 • Zamiennik do analizatora wodoru RHEN602

Model O836Si

 • Instrument o niezrównanej czułości dla niskich zakresów, z detektorem IR bez części ruchomych, nowym mechanizmem ładowania próbki i programowalny piecem impulsowym
 • Idealny do oznaczania zawartości tlenu w branży krzemowej (płytki krzemowe), przemyśle metalowym i elektronicznym (miedź o wysokim poziomie czystości)

Zasada działania

System ONH836 tlen/azot/wodór jest przeznaczony do jednoczesnego pomiaru w szerokim zakresie zawartości tlenu, azotu i wodoru w stali, metalach ogniotrwałych i innych materiałach nieorganicznych. Instrument ma dedykowane oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do obsługi dotykowej.

Wstępnie zważoną próbkę umieszcza się w tyglu grafitowym, który ogrzewa się w piecu impulsowym w celu uwolnienia gazów analitycznych. Tlen obecny w próbce reaguje w tyglu grafitowym, tworząc CO i CO2. Gaz obojętny, standardowo hel, przenosi uwolnione gazy z pieca przez masowy kontroler przepływu oraz wszystkie detektory. Tlen jest wykrywany jako CO2 za pomocą detektora podczerwieni (NDIR). Gaz przepływa następnie przez podgrzewany odczynnik, w którym CO utlenia się, tworząc CO2, a H2 utlenia się do H2O. Gaz przepływa przez kolejny zestaw detektorów NDIR, w których mierzona jest zawartość H2O i CO2. CO2 i H2O są następnie usuwane ze strumienia gazu nośnego.

Opatentowany system dynamicznej kompensacji przepływu (DFC) służy do uzupełnienia gazu nośnego utraconego podczas procesu jego oczyszczania. Następnie zawartość azotu jest oznaczana na detektorze termoprzewodnościowym (TC). System detekcji składa się zarówno z detektorów NDIR, jak i TC. Detektory NDIR działają na takiej zasadzie, że mierzą absorbcję promieniowania podczerwonego przez CO2 i SO2. Dla każdego z tych gazów sprawdzana jest unikalna długość fali. Kompletny zestaw detektorów NDIR CO i CO2 jest niezbędny, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki dotyczące tlenu dla szerokiego zakresu rodzajów próbek i stężeń. Detektor TC wykorzystuje różnicę przewodności cieplnej między gazami nośnymi i analitami. Rezystywne włókna TC są umieszczane w strumieniu gazu nośnego i ogrzewane przez obwód mostkowy. Gdy analit jest wprowadzany do strumienia nośnego, szybkość, z jaką jest przenoszone ciepło z włókien, zmienia się, powodując mierzalne zmiany w obwodzie mostkowym.

Stężenie nieznanych próbek określa się w stosunku do standardów kalibracyjnych. Aby zmniejszyć zakłócenia wynikające z dryftu instrumentu, przed każdą analizą wykonuje się referencyjne pomiary czystego gazu nośnego.

Modele
 • ONH836
  • Analizator tlenu, azotu i wodoru
 • ON836
  • Analizator tlenu i azotu
 • OH836
  • Analizator tlenu i wodoru
 • O836
  • Analizator tlenu
  • Analizator wodoru
  • Precyzyjny analizator wodoru
  • Analizator azotu
  • Analizator azotu i wodoru
  • Analizator tlenu do płytek krzemowych
Opcje
 • Automatyczny podajnik próbek
 • Chłodnica recyrkulacyjna
 • Obudowa próżniowa redukująca hałas
Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.