Seria 928Analiza próbek makro metodą spalania

Analizator CNS928 przystosowany jest do oznaczania zawartości węgla/azotu/siarki oraz azotu/białka w heterogenicznych, trudnych do ujednolicenia próbkach, jak również w tych o niskiej zawartości analitów. Niezawodny sprzęt oraz nowoczesne oprogramowanie Cornerstone sterowane z ekranu dotykowego zapewniają laboratoriom zwiększenie wydajności, czasu pracy bez przestojów i niezawodności. Możliwość analizy próbek makro (do 3 gramów dla modelu azot/białko niezależnie od zawartości węgla w próbce) z szybkimi cyklami i przy niskim koszcie pojedynczej analizy sprawiają, że seria 928 jest idealnym rozwiązaniem do analizy próbek makro.

Zalety

 • Maksymalizacja wydajności dzięki niezrównanej przepustowości przy analizie próbek makro
  • szybki cykl 5-minutowy
  • waga próbki:
   • FP928: do 3,0 g (nominalnie 1,0 g)
   • CN928: do 1,0 g (nominalnie 0,5 g)
   • CNS928: do 0,3 g (nominalnie 0,2 g)
  • opcjonalny 100-próbkowy, automatyczny podajnik do analizy sekwencyjnej i niesekwencyjnej
 • Ergonomiczna, zorientowana na operatora konstrukcja z zamontowanym na wysięgniku ekranem dotykowym
 • Łatwy dostęp do wszystkich odczynników i obszarów konserwacji, upraszczający obsługę
 • Wydłużone czasy trwałości odczynników przyczyniające się do niskiego kosztu analizy
 • Pozioma konstrukcja pieca z maksymalnymi temperaturami do 1450°C zapewniająca całkowite utlenienie próbek
 • Zwiększona wydajność i niezawodność pieca dzięki rozwiązaniom umożliwiającym jego pracę bez odczynników

Zastosowania

Seria 928 jest idealna do następujących zastosowań: mięso, pasze, karmy, karmy dla zwierząt domowych, ziarna, produkty mielone, skrobia, produkty fermentacji, produkty mleczne i sery, gleby, osady, nawozy, tkanki roślinne, środki filtracyjne, materiały odpadowe, włókno i tekstylia, żywice i polimery, produkty papiernicze oraz produkty naftowe i dodatki

Zasada działania

Seria 928 oznacza azot/białko, węgiel/azot lub węgiel/azot/siarkę w wielu organicznych matrycach – od żywności i pasz, po gleby i nawozy. System wykorzystuje wysokotemperaturowy, poziomy, ceramiczny piec do spalania próbek makro, z krótkim czasem analizy, zapewniającym niezrównane możliwości zastosowania oraz wydajność.

Aby rozpocząć analizę, próbkę makro odważa się do ceramicznego tygla i umieszcza w 100-pozycyjnym podajniku. W pełni zautomatyzowana sekwencja przenosi próbkę do szczelnej komory płuczącej, gdzie jest usuwany gaz atmosferyczny. Oczyszczona próbka jest automatycznie przenoszona do pieca, który może pracować w temperaturach od 1100°C do 1450°C. Aby zapewnić pełne i szybkie spalanie (utlenianie) próbki, piec pracuje w środowisku czystego tlenu z jego dodatkowym strumieniem skierowanym na próbkę przez lancę ceramiczną. Gazy spalinowe są transportowane z pieca poprzez chłodnicę termoelektryczną (modele azot/białko i węgiel/azot) lub odczynnik anhydronowy (model węgiel/azot/siarka) w celu usunięcia wilgoci, a następnie gromadzone w kontrolowanym termostatem zbiorniku balastowym.

Gazy równoważą się i mieszają w balaście, zanim ich reprezentatywna porcja zostanie wyekstrahowana i wprowadzona do przepływającego strumienia gazu obojętnego w celu przeprowadzenia analizy. W zależności od modelu analizatora porcja gazu jest przenoszona do niedyspersyjnego detektora w podczerwieni (NDIR) w celu oznaczenia zawartości węgla (w postaci dwutlenku węgla) i siarki (w postaci dwutlenku siarki) oraz do detektora termoprzewodnościowego (TC) w celu oznaczenia zawartości azotu (N2). W przeciwieństwie do detektorów NDIR, detektory TC są chemicznie niespecyficzne, dlatego zastosowano szereg odczynników i skruberów, aby zapewnić ilościowe oznaczenie zawartości N2 bez interferencji chemicznej. Ogrzewana rura redukcyjna, wypełniona miedzią, służy do konwersji tlenków azotu (NOx) do N2) oraz usuwania nadmiaru tlenu. Dwutlenek węgla (CO2) jest usuwany przez LECOSORB, a woda (H2O) przez Anhydrone.

Staranne sekwencjonowanie analiz przez oprogramowanie Cornerstone zapewnia maksymalną przepustowość, dzięki umożliwieniu ładowania kolejnej próbki w trakcie kwantyfikacji porcji gazów z próbki poprzedniej. Natychmiast po zebraniu gazu do spalania w balaście rozpoczyna się sekwencja dla następnej próbki.

Określony skład próbki jest podawany przez program Cornerstone w procentach lub częściach na milion (ppm), ale może być też wyświetlany w innych jednostkach niestandardowych.

W analizatorze serii 928 jest dostępnych wiele funkcji diagnostycznych. Liczne przetworniki ciśnienia zapewniają obecność wystarczającej ilość tlenu i helu, a także umożliwiają kontrolę szczelności poszczególnych segmentów układu. Cyfrowe masowe kontrolery przepływu (MFC) służą do sterowania i pomiaru ważnych dla utrzymania precyzji przepływów tlenu i helu. Czujniki termiczne i grzałki służą do kontroli temperatury kluczowych elementów, takich jak piec, balast, pętla dozująca, kontroler przepływu helu oraz detektory NDIR i TC.

Modele
 • FP928
  • Analizator azotu i białka
 • CN928
  • Analizator węgla i azotu
 • CNS928
  • Analizator węgla, azotu i siarki
Opcje
 • Ekran dotykowy zamontowany na wysięgniku
 • Cornerstone Mobile
 • SmartLine Remote Diagnostics
Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.