ChromaTOF SyncAnaliza danych GC-TOFMS

ChromaTOF Sync usprawnia analizy GC poprzez przetwarzanie zestawów danych 1D GC. Połączone tabele pików dla zestawu próbek pozwalają szybko i łatwo określić trendy pojawiające się w danych GC, dzięki czemu można mniej skupiać się na pytaniach „co”, a bardziej na pytaniach „dlaczego”.

Oprogramowanie przeznaczone do porównywania zestawów próbek

ChromaTOF Sync przetwarza powiązane próbki razem, tworząc połączoną tabelę pików dla zestawu próbek. W interfejs wbudowane są opcjonalne tabele map cieplnych i różne widoki podsumowań danych, aby zapewnić użytkownikowi natychmiastową informację na temat względnych intensywności analitów występujących w zestawie próbek. Można zidentyfikować anality, które się nie zmieniają, wykazują interesujące trendy, różnicują grupy i nie tylko. ChromaTOF Sync zbiera i prezentuje dane w sposób, ułatwiający znalezienie potrzebnych informacji.

Zalety

  • ChromaTOF Sync to dodatkowe, oprogramowanie stosowane w połączeniu z oprogramowaniem ChromaTOF.
  • Oprogramowanie umożliwia eksport wszystkich zapisanych tabel i widm, dzięki czemu możemy tworzyć własne raporty oraz podejmować dalsze kroki w celu analizy danych.
  • Zastosowanie algorytmów dekonwolucji powoduje, że generowane widma są przejrzyste i można je porównywać z bibliotekami.
  • Narzędzia graficzne, takie jak tabele pików i wykresy PCA, mogą zwracać uwagę na potencjalne trendy w próbkach.

Zasada działania

Problem: Porównywanie zestawów chromatogramów może być żmudnym i długotrwałym procesem. Ze względu na konieczność kompensacji błędów i zliczania tysięcy danych nawet automatyczna identyfikacja próbki może trwać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Potrzebowaliśmy sposobu na przyspieszenie analizy danych GC-TOFMS.

Rozwiązanie: zamiast przetwarzać każdą próbkę osobno i porównywać wszystkie oddzielne tabele wartości pików, stwierdziliśmy, że łączne przetwarzanie próbek w celu wygenerowania wspólnej tabeli wartości pików usprawni przebieg analizy danych i zapewni bardziej spójne i wiarygodne wyniki. Ułatwiliśmy łączne przeglądanie próbek i interakcje z danymi. Interfejs oprogramowania ChromaTOF Sync pokazuje, jakie anality zostały znalezione i jak wygląda ich porównanie w zestawie próbek. Wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu.

Interfejs aplikacji ChromaTOF Sync

ChromaTOF Sync generuje informację, jakie anality zostały zidentyfikowane w zestawie próbek. Dostępny jest widok widma po dekonwolucji, dopasowania do biblioteki i metryki identyfikacyjne, takie jak wynik podobieństwa i wskaźnik retencji, które dają pewność co do identyfikacji analitu. Wykorzystaj informacje dotyczące analitów lub korzystaj z własnych baz danych i importuj je do dedykowanych pól w ChromaTOF Sync (np. nazwa zapachu). Opcja ta umożliwia szybkie połączenie informacji, które już są znane dla zidentyfikowanych analitów w próbkach.

Możesz wybrać sposób analizy i wyświetlania trendów analitów w swoich danych. ChromaTOF Sync oferuje kilka opcji: chromatogramy nakładane na siebie, mapy cieplne, wykresy słupkowe i widoki chromatogramów obok siebie. Tabele można filtrować i sortować, aby szybko znaleźć potrzebne informacje.

Interfejs aplikacji ChromaTOF Sync

Korzystaj z dodatkowych narzędzi statystycznych ChromaTOF Sync do badania ogólnych trendów danych z opcjami takimi jak PCA i porównania klas związków lub w prosty sposób dokonaj eksportu tabeli pików, aby pójść jeszcze dalej.

Niezależnie od celu wykonywanych badań ChromaTOF Sync pomaga w weryfikacji danych i uzyskiwaniu potrzebnych informacji.

Wypróbuj bezpłatnie ChromaTOF Sync

Jesteś użytkownikiem oprogramowania ChomaTOF?

Sprawdź dostępne źródła informacji o oprogramowaniu i zapoznaj się z jego obsługą.

 

Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.