ChromaTOF TileAnaliza danych GCxGC-TOFMS: Przekształć uzyskane dane w informację chemiczną

Ilość danych z analiz GCxGC jest bardzo duża może szybko stać się przytłaczająca. Wiele tabel zawierających tysiące danych może wymagać miesięcy ich szczegółowej weryfikacji, w celu znalezienia drobnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami związków. Analiza taka może być obarczona wynikami fałszywie pozytywnymi.

Oprogramowanie ChromaTOF Tile to rewolucja w sposobie analizy danych GCxGC. To oprogramowanie szybko i łatwo porównuje pliki z danymi GCxGC. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są najbardziej istotne różnice, dzięki czemu nie tracimy czasu na ich szukanie, skupiając się na ich znaczeniu.

„ChromaTOF Tile skraca czas potrzebny na dopasowanie pików z 10 dni do 10 minut. Porównywane są dane otrzymane dla kilku grup próbek, co wcześniej wymagałoby zastosowania skomplikowanych, niestandardowych rozwiązań w celu ich analizy”.

Ten film jest dostępny na zewnętrznej stronie Vimeo. Jeśli się nie załaduje, możesz go zobaczyć tutaj.

Oprogramowanie zaprojektowane do różnicowania grup próbek

Użytkownik ma dostęp do map ciepła (heatmap), które są wbudowane w interfejs i zapewniają natychmiastową informację na temat względnej intensywności. ChromaTOF Tile znajduje różnice pomiędzy dwiema lub większą ilością grup próbek, np: biomarkery odróżniające osoby zdrowe od chorych; wykrywanie zapachów w próbkach żywności, które przeszły pozytywnie lub negatywnie kontrolę jakości; próbki wody płynącej w górę i w dół strumienia w zależności od źródła; próbki ropy naftowej z różnych miejsc geograficznych; i wiele innych.

Zalety

  • Oprogramowanie ChromaTOF Tile stosowane jest w połączeniu z ChromaTOF.
  • Umożliwia eksport wszystkich zapisanych tabel i widm, dzięki czemu możemy tworzyć własne raporty oraz podejmować dalsze kroki w celu analizy danych
  • Generowane są czyste widma, które można porównywać z biblioteką
  • Do określenia trendów w próbkach wykorzystywane są wcześniej zdefiniowane obszary zawierające dane (tiles)

Zasada działania

Problem: Porównywanie zestawów danych chromatograficznych może być żmudnym i długotrwałym procesem. Ze względu na konieczność kompensacji błędów i zliczania tysięcy danych nawet automatyczna identyfikacja próbki może trwać kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Nasi klienci poprosili nas o pomoc w znalezieniu sposobu na przyspieszenie analizy danych.

Rozwiązanie: Wykorzystując dane otrzymane od naszych klientów – pochodzące z analizy rzeczywistych próbek – znaleźliśmy rozwiązanie. Po konsultacjach z dr Robertem Synovcem stwierdziliśmy, że jeśli użyjemy współczynników Fishera, możemy podzielić chromatogram na obszary („tiles”) i porównywać je zamiast pojedynczych pikseli.

Interfejs aplikacji ChromaTOF Tile

Po uśrednieniu wartości w danym obszarze, ChromaTOF Tile porównuje dwa odpowiadające sobie obszary, aby ocenić wartość różnicy między nimi. Oprogramowanie dostarcza użytkownikom informacji o różnicach pomiędzy obszarami, przedstawionych w formie graficznej.

Powstałe mapy skupiają uwagę użytkowników na obszarach o wysokiej zmienności lub budzących duże zainteresowanie, redukując czas poświęcany na szukanie ostających danych. Można dokonać wizualnej oceny które dane będą przydatne przy wykonywaniu porównań.

Interfejs aplikacji ChromaTOF Tile z mapami (heatmaps)

ChromaTOF Tile nie zmienia dostarczonych danych. Porównując obszary zamiast pikseli, system może lepiej pokazać tylko znaczące różnice pomiędzy zestawami danych.

Jesteś użytkownikiem oprogramowania ChomaTOF?

Sprawdź dostępne informacje i zapoznaj się z obsługą oprogramowania GCxGC.

„Zarówno ja jak i moja grupa badawcza na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle jesteśmy zachwyceni, że nasze badania przyniosły efekt w postaci ChromaTOF Tile. Przewidujemy, że społeczność użytkowników GCxGC odniesie ogromne korzyści z tego narzędzia do analizy danych, które pozwoli sprostać wielu wyzwaniom wynikającym z analizy złożonych zbiorów danych”.

Robert E. Synovec, profesor chemii, Uniwersytet Waszyngtoński

„Dzięki najnowocześniejszym metodom analitycznym, takim jak kompleksowe 2D GC-TOF MS, łatwo jest wygenerować wiele danych, ale dopiero dzięki oprogramowaniu ChromaTOF Tile możemy przełożyć je na mające sens informacje i wiedzę.

Hans-Gerd Janssen, Science Leader Unilever Research, Professor Recognition-based Analytic Chemistry, Wageningen University & Research; oraz Ed Rosing, Analytical Flavour Scientist, Unilever R&D

„W nauce o aerozolach często interesują nas różnice pomiędzy kilkoma zestawami próbek, np. w celu porównania różnych źródeł lub zasad starzenia się atmosfery. W tym przypadku ChromaTOF Tile okazał się bardzo wygodnym i prostym narzędziem do oceny złożonych danych GCxGC”.

Elena Hartner, doktorantka, Joint Mass Spectrometry Centre, University Rostock and Helmholtz Zentrum München

„Podczas prowadzenia badań nad identyfikacją biomarkerów, błędy w danych mogą prowadzić do błędnych wniosków. Możliwości analizy PCA za pomocą ChromaTOF Tile jest szybkim i wydajnym narzędziem na poznanie struktury danych, w tym ich nieodłącznej tendencyjności. Daje to użytkownikom możliwość skorygowania tych błędów przed lub po przeprowadzeniu analiz statystycznych, dzięki czemu domniemane biomarkery są odporniejsze”.

Heather D. Bean, adiunkt School of Life Science, Arizona State University
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.