QuadJet SDDetekcja płomieniowo-jonizacyjna w połączeniu z GCxGC

Pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowaQuadJet SD firmy LECO to idealne rozwiązanie dla próbek, które trafiają do Twojego laboratorium. Połączenie czułości detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) ze zwiększoną rozdzielczością chromatograficzną pełnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GCxGC), analizator QuadJet SD zapewnia lepsze wyniki pomiarów rzeczywistych składników próbki niż zwykła analiza GC. Żaden inny system dostępny na rynku nie jest w stanie zapewnić takiej redukcji szumów i błędów jak QuadJet SD.

Zalety

 • Lepszy rozdział do analizy złożonych próbek
 • Łatwe w użyciu oprogramowanie ChromaTOF zapewnia funkcje analizy danych i tworzenia raportów w ramach jednego pakietu
 • Funkcja oprogramowania służąca do klasyfikacji analitów upraszcza ich identyfikację
 • Dostępny modulator, który nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem eliminuje potrzebę stosowania pojemników Dewara na LN2

Zasada działania

Podczas wykonywania analizy GC-FID większość użytkowników określa ilość związków na podstawie powierzchni piku FID. Próbki pochodzenia naturalnego rzadko są czyste i mało skomplikowane. Na przykład, próbka oleju napędowego może zawierać tysiące różnych związków w pojedynczym nastrzyku. Im więcej związków w próbce, tym większa szansa na ich koelucję, która z kolei zwiększa sygnał pochodzący od FID, generując ryzyko błędu pomiaru. Dzięki temu, że GCxGC dokonuje rozdziału w dwóch wymiarach w trakcie jednej analizy, dokładność pomiaru FID zostaje zachowana.

Ze względu na ortogonalny charakter mechanizmu rozdziału w GCxGC, związki które kooleują są łatwo rozdzielane w trakcie pojedynczej analizy. Urządzenia GCxGC, takie jak QuadJet SD firmy LECO, dzięki zastosowaniu modulatora stanowią ulepszenie w stosunku do zwykłej analizy tej samej próbki na dwóch różnych kolumnach. Piki eluujące z pierwszej kolumny są ilościowo dzielone na mniejsze części przed uwolnieniem na drugą kolumnę. Powyższa segmentacja, wraz z krioogniskowaniem modulatora, umożliwia uzyskanie na drugiej kolumnie bardzo wąskich pików rzędu 50 ms.

Modulacja termiczna

Nie ma lepszego modulatora dla GCxGC niż modulacja termiczna, a inne modulatory termiczne nie dorównują wytrzymałością, niezawodnością i wydajnością w porównaniu z modulatorem GCxGC firmy LECO. W analizatorze LECO QuadJet SD modulacja odbywa się za pomocą dwustopniowego, czterostrumieniowego modulatora termicznego umieszczonego między dwiema kolumnami. Modulator termiczny LECO umożliwia krioogniskowanie analitu w kolumnie w systemie GCxGC, zapewniając zwiększoną wykrywalność pików i lepszą separację koeluujących związków przy jednoczesnym wzroście stosunku sygnału do szumu o cały rząd wielkości.

Modulator LECO typu consumable-free (który nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem) jest dostępny jako opcja, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze bez utraty wydajności podczas modulacji umiarkowanie lotnych związków.

Analizator LECO QuadJet SD został zaprojektowany, aby zapewnić największą wydajność pracy laboratorium. Łatwość obsługi oraz najlepszy na rynku piec, w którym znajduje się druga kolumna pozwalają na uzyskanie lepszych wyników analitycznych. Kiedy robisz krok w kierunku dwuwymiarowej chromatografii gazowej, upewnij się, że wybierasz najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie.

IPobierz Pobierz bezpłatną publikację pt.: Zalety wykorzystania pełnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej (GCxGC) w laboratorium wykonującym rutynowe analizy, autorstwa Michelle Misselwitz, konsultanta chemicznego w firmie Chemistry Matters, Inc., aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści płynących z GC×GC w laboratorium.

Modele
 • QuadJet SD
  • Modulator termiczny chłodzony ciekłym azotem
 • QuadJet SD
  • Modulator typu consumable-free
Opcje
 • Dostępne są opcjonalne inlety (w tym S/SL, PTV i MMI)
 • Szkolenie online LECOLearn
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.