Paradigm Shift inside a gas chromatograph

Modulator Paradigm i splitter ShiftPoprawa pojemności piku GC bez utraty dokładności

Zastosowanie modulatora Paradigm Reverse Fill-Flush (RFF) zwiększa pojemność piku chromatograficznego w całym zakresie lotności. związków. Modulatory te umożliwiają rozdział w dwuwymiarowej chromatografii gazowej. Eluent opuszczający pierwszą kolumnę wypełnia pętlę o stałej objętości, a następnie zawartość pętli jest w krótkim czasie przenoszona do drugiej kolumny wypełnionej fazą o innej polarności. Całkowite przeniesienie analitów między odpowiednimi fazami stacjonarnymi wypełniającymi kolumny (pełna dwuwymiarowa chromatografia gazowa GCxGC) zapewnia doskonałą powtarzalność i oznaczalność metody.

Zalety

  • Nowatorski splitter do chromatografii wyposażony w dwa kanały wspomagania ciśnienia
  • Zaprojektowany do pracy z dużymi prędkościami przepływu niezbędnymi przy modulacji RFF (około 20 ml/min)
  • Utrzymuje stały współczynnik podziału między MS i FID podczas całego cyklu pomiaru, nawet podczas zmian temperatury w piecu.

Oprogramowanie ChromaTOF

Paradigm nie wymaga stosowania skomplikowanych kalkulatorów przepływu offline. Zintegrowane oprogramowanie ChromaTOF zawiera prosty interfejs, który automatycznie wykonuje niezbędne obliczenia za użytkowników. Powstałe w ten sposób metody gwarantują całkowite przeniesienie analitu, doskonałe kształty pików i doskonałą rozdzielczość chromatograficzną.

Zrzut ekranu oprogramowania ChromaTOF przedstawiający identyfikację problemu z modulacją
Oprogramowanie ChromaTOF identyfikuje błędne parametry metody dla modulacji RFF i podpowiada rozwiązania.

Postęp w analizach chromatograficznych

Rozdzielacz przepływu Shift ma prostą konstrukcję i wygląd, ale jego nowatorski mechanizm rozdzielający strumień analitu zapewnia długo poszukiwaną funkcjonalność przydatną przy charakterystyce złożonej próbki. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozdzielaczy, Shift zachowuje stały współczynnik podziału między MS i FID w trakcie całego programu pieca GC. Rezultatem jest niezrównana dokładność przy minimalnej wymaganej wewnętrznej standaryzacji, co znacznie upraszcza analizę analitu i analizę ilościową typu grupowego w analizach GC i GCxGC.

Splitter Shift GCxGC
Zdjęcie rozdzielacza przepływu Shift zainstalowanego w piecu GC

Zalety

  • Nowatorski splitter do chromatografii wyposażony w dwa kanały wspomagania ciśnienia
  • Zaprojektowany do pracy z dużymi prędkościami przepływu niezbędnymi przy modulacji RFF (około 20 ml/min)
  • Utrzymuje stały współczynnik podziału między MS i FID podczas całego cyklu analizy, nawet podczas zmian temperatury w piecu.

Wydajność detektora optymalizowana przez oprogramowanie

Oprogramowanie ChromaTOF automatycznie optymalizuje prędkość przepływu skierowaną do TOFMS i FID w celu uzyskania odpowiednich kształtów pików i odpowiedniej czułości.

Zrzut ekranu oprogramowania ChromaTOF przedstawiający zintegrowane obliczenia podziału przepływu
Oprogramowanie ChromaTOF automatycznie optymalizuje prędkość przepływu
Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.