Metabolomika Zasoby branżowe

Metabolomika stanowi wyzwanie od etapu wprowadzania próbki do stosowanych metod analitycznych, jak również dla redukcji danych niezbędnych do interpretacji wyników. Do uzyskania pełnej charakterystyki metabolomu nie wystarczy jedna technika analityczna, a żaden metabolom nigdy nie został w pełni scharakteryzowany. Pomimo tych wyzwań derywatyzator just-in-time firmy LECO w połączeniu ze spektrometrami mas sprzężonymi z chromatografią gazową (GC-MS) zapewniają sprawdzoną metodę wprowadzania próbek do GC-MS i analizy pierwotnego metabolomu, podczas gdy inne techniki po prostu badają metabolity wtórne i trzeciorzędowe. Jednym z głównych wyzwań w metabolomice jest wykrywanie i identyfikacja nieznanych związków. Aby skutecznie scharakteryzować próbkę, trzeba wiedzieć, co jeszcze się w niej znajduje, a nasze rozwiązania GC-MS zapewniają wyraźną przewagę. Urządzenia LECO zapewniają automatyczną derywatyzację oraz metodę wprowadzania próbek, rozdział, dokładność, moc rozdzielczą, dekonwolucję oraz szybkość do charakteryzowania najbardziej złożonych profili metabolitów.

Portfolio instrumentów

Pegasus Two-Dimensional Gas Chromatograph
Pegasus BT 4D

GCxGC Time-of-Flight Mass Spectrometer

Pegasus GC-HRT

GC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości

Pegasus GC-HRT 4D

GCxGC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości

Noty aplikacyjne

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla Metabolomika z naszą biblioteką powiązanych not aplikacyjnych.

Wiadomości lub historie

1 listopada 2021 Metabolomics and GCxGC are Changing How We Monitor Our Health

Learn how Jane Hill is using GCxGC and the study of metabolomics to develop a new method of diagnosing lung infections.

19 marca 2020 Medical Investigation using Breath Analysis and GCxGC-TOFMS: Optimizing Data for Accurate Treatment

Using GC-GC-TOFMS, Jef Focant is able to diagnose the asthma phenotype in patients.