Pegasus GC-HRTGC-TOFMS o wysokiej rozdzielczości

Mając jeszcze większy poziom czułości, Pegasus GC-HRT+ jest idealnym narzędziem do sprostania dzisiejszym, bardzo złożonym wymaganiom analitycznym. Ten zaawansowany spektrometr mas cechuje się czołową w branży dokładnością mas, akwizycją pełnego zakresu mas z wyjątkową szybkością, abundancją izotopową i rozdzielczością mas, wszystko dostępne w ramach jednego nastrzyku.

Technologia Folded Flight Path (FFP) i nowatorski system akwizycji danych zapewniają rozdzielczość 50 000 FWHM, dokładność masy mniejszą niż 1 ppm i szybkość akwizycji do 200 widm/sekundę – w celu ułatwienia wyszukiwania analitów i ich niezawodnej identyfikacji.

Ten film jest dostępny na zewnętrznej stronie Vimeo. Jeśli się nie załaduje, możesz go zobaczyć tutaj.

Zalety

  • Dokładność pomiaru masy 1 ppm i pojemność piku są co najmniej dwa razy większe niż w jakikolwiek spektrometrze mas obecnie dostępnym na rynku
  • Technologia Encoded Frequent Pushing (EFP) przyczynia się do znacznego wzrostu poziomu czułości, rozszerzenia zakresu dynamicznego, szerokiego zakresu masy i wielu innych cech.
  • Technologia FFP (Folded Flight Path) zapewnia wysoką rozdzielczość oraz zwiększoną czułość TOF
  • KADAS®, nasz opatentowany system akwizycji danych oparty na statystykach jonowych, radykalnie redukuje szumy, zapewnia dokładność masy i zmniejsza rozmiar pliku.
  • Co jeszcze znajduje się w próbce? W przypadkach, w których występuje niejednoznaczność, tryb Ultra High Resolution w połączeniu z HRD rozdzieli jony silnie izobaryczne (różnice masy ~ 0,02 u).
  • Multi-Mode Source (MMS) łączy w sobie jonizację elektronową, dodatnią jonizację chemiczną CI oraz jonizację ujemną z wychwytem elektronów (ECNI).
Modele
  • Pegasus GC-HRT+
    • Pełnowymiarowy GC-TOFMS
Opcje
  • Automatyczny nastrzyk próbek L-PAL3
Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.