Multi-Mode SourceMulti-Mode Source™ – źródło jonów w spektrometrze mas sprzężonym z chromatografią gazową

Innowacyjny system Multi-Mode Source (MMS) wykorzystuje wszystkie zalety trzech najpopularniejszych technik jonizacji – jonizacji elektronowej (EI), dodatniej jonizacji chemicznej (PCI) i ujemnej jonizacji chemicznej (NCI/ECNI) – i łączy je w jednym, przyjaznym dla użytkownika źródle. Koniec z przełączaniem źródeł i związanymi z tą czynnością problemami: dzięki MMS zmiana trybów jonizacji odbywa się poprzez kliknięcie jednego przycisku.

Nowy system MMS w połączeniu z Pegasus GC-HRT+ zapewnia dużą dokładność masy i wysoką rozdzielczość jonów pseudomolekularnych, rozszerzając możliwości tradycyjnego źródła jonizacji elektronowej (HR-EI) i umożliwiając kompleksową charakterystykę nieznanych związków. Bezdotykowa obsługa źródła sprawia, że poszczególne piki są porównywalne w różnych trybach jonizacji. Każdy z trzech trybów jest dostępny podczas wykonywania analiz technikami GC-MS i GCxGC-MS na obu urządzeniach, Pegasus GC-HRT+iPegasus GC-HRT+ 4D.

Nie ograniczaj swoich możliwości tylko do jednego rozwiązania.

Broszury na temat instrumentów
Poproś o więcej informacji

"*" oznacza pola wymagane

Imię i nazwisko*
Złożenie tego wniosku pozwala firmie LECO (i jej spółkom zależnym) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do niezbędnych celów biznesowych.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.