Energia i paliwa Zasoby branżowe

Portfolio instrumentów

Pegasus benchtop gas chromatograph
Pegasus BT

Gas Chromatography Time-of-Flight Mass Spectrometer

Noty aplikacyjne

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dla Energia i paliwa z naszą biblioteką powiązanych not aplikacyjnych.

Wiadomości lub historie

28 kwietnia 2023 Special Series: GC-MS with The Analytical Scientist

Discover how GC-MS technology is being used to tackle real-world problems like fuel laundering and environmental pollution with The Analytical Scientist’s GC-MS eBook.